Den nye reception er lukket af, så det er mere privat når patienter har brug for at henvende sig til lægesekretærerne

Den nye reception er lukket af, så det er mere privat når patienterne har brug for at henvende sig til lægesekretærerne

Det rummelige venteværelse har bekvemme møbler som patienterne kan vente i

Det rummelige venteværelse har bekvemme møbler som patienterne kan vente i, ligesom der også er god plads mellem de ventende patienter.

Selv laboratoriet har sit 'eget' lille venteværelse

Selv laboratoriet har sit ‘eget’ lille venteværelse

Nede af gangen finder man lægernes og sygeplejerskens kontor, samt neuropsykolog Kim Runes praksis

Nede af gangen finder man lægernes, jordemoderens og sygeplejerskens kontorer, samt neuropsykolog Kim Runes praksis