1. april 2005 blev praktiserende læger pålagt at lægge moms på alle attester, hvorfor alle nedenstående attesters priser er angivet med moms:

Privatkonsultation: 300 kr.
Attest til kørekort: 450 kr.
Sygemelding: 300 kr.
Uspecifikke skriftlige lægelige attestationer: 250 kr.
Udenlands vaccination: 350 + Vaccinens pris.
1. akupunkturbehandling: 350 kr.
Efterfølgende behandlinger:

(Akupunktur er gratis for klinikkens egne tilmeldte patienter).

250 kr. pr. behandling.
Privatkonsultation (gruppe 2 patienter): 300 kr.