1. april 2005 blev praktiserende læger pålagt at lægge moms på alle attester, hvorfor alle nedenstående attesters priser er angivet med moms:

Privatkonsultation: 300 kr.
Attest til kørekort: 500 kr.
Sygemelding: 300 kr.
Uspecifikke skriftlige lægelige attestationer: 250 kr.
Udenlandsvaccination: 400 kr.
Privatkonsultation (gruppe 2 patienter): 300 kr.